OIKEUDENKÄYNNIT

Aina asiat eivät ratkea neuvotteluilla, vaan oikeuksia on ajettava tuomioistuimessa. Hoidamme monipuolisesti ja kokemuksella erilaisia oikeudenkäyntiasioita paitsi eri tuomioistuimissa, kuten käräjäoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa, myös eri viranomaisissa. Hoidamme myös erilaisia valitusasioita viranomaisten päätöksistä ja alempien oikeuksien päätöksistä ylemmissä tuomioistuimissa.