PERINTÖASIAT

Toimistollamme on pitkä ja monipuolinen kokemus sekä asiantuntemus erilaisista perintöasioista. Tämä koskee niin perintöoikeuteen liittyvien asioiden ennakollista suunnittelua, esimerkiksi lahjoitusten ja testamenttien muodossa, kuin perunkirjoitusten ja perinnönjakojen suunnittelua ja järjestämistä.

Läheisen kuoltua on selvitettävä tarkasti mm. edesmenneen kaikki oikeudenomistajat sekä varat ja velat. Ne on kirjattava 3 kuukauden kuluessa laadittavaan perukirjaan. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoituksen jälkeen on yhdenkin osakkaan niin vaatiessa toimitettava perinnönjako sekä siihen mahdollisesti liittyvä ositus. Nämä voidaan toteuttaa joko osapuolten sopimuksella tai oikeuden määräämän pesänselvittäjän ja –jakajan toteuttamalla perinnönjaolla. – Olemme suorittaneet runsaasti osituksia ja perinnönjakoja eri muodoissaan, ja käytössämme on vahva asiantuntemus, jonka avulla perintöoikeudelliset asiat voidaan hoitaa asiakkaamme edun mukaisesti.